Strona główna NEWS To oni gasili pożary w Grecji. Strażaków ubyło w UE, ale wzajemna pomoc działa