Strona główna NEWS To tu różnice w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn są największe. Mapa nie zostawia wątpliwości