Strona główna NEWS UE gromadzi rezerwy na wypadek zagrożenia chemicznego, biologicznego i jądrowego