Strona główna NEWS WIRON, czyli nowy WIBOR. Korzyści dla kredytobiorców wcale nie są oczywiste