Strona główna Wykres Dnia 9 wykresów, które pokazują, jak eksperci widzą rozwój Polski do 2035 roku

9 wykresów, które pokazują, jak eksperci widzą rozwój Polski do 2035 roku

przez Hubert Bigdowski
Inwestycje Polska wykres.

Do 2030 roku ze spalania na terenie polskich miast mogą zostać wyeliminowane paliwa stałe, a już rok później udział źródeł odnawialnych w zużyciu energii finalnej może przekroczyć w Polsce 30 proc. – to tylko niektóre z przełomowych dat wskazanych w nowym raporcie Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Raport przedstawia wyniki badań zrealizowanych w ramach projektu „Foresight Polska 2035″ metodą Delphi.

Metodę wykorzystuje się do przewidywania długoterminowych procesów lub zjawisk, o których wiedza jest niewystarczająca lub niepewna.

Metodologia badania polega na tym, że PIE zapytał 35 ekspertów o prawdopodobieństwo i orientacyjny czas wprowadzenia w życie wskazanych tez.

Badanie zostało podzielone na dwie rundy. W pierwszej eksperci oceniali prawdopodobieństwo wydarzeń zawartych w tezach, natomiast druga runda pozwalała badanym ekspertom na weryfikację swoich opinii.

Według ekspertów ankietowanych przez PIE, najbardziej prawdopodobne do realizacji są tezy nawiązujące do rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych, a za najmniej prawdopodobne eksperci uznali powstanie w Polsce elektrowni jądrowej.

Poniżej przedstawiamy zbiór wybranych przez nas dziewięciu wykresów obrazujących orientacyjny czas i prawdopodobieństwo ich realizacji, z podziałem na obszary.

1. Kiedy siła nabywcza wynagrodzeń w Polsce osiągnie poziom średniej w Unii Europejskiej?

W przypadku badania prawdopodobieństwa powyższej tezy, udział odpowiedzi „nigdy” po drugiej rundzie badania wyniósł tylko 3 proc., a 37 proc. badanych stwierdziło, że osiągnięcie poziomu unijnego siły nabywczej wynagrodzeń w Polsce ma szansę na realizację już w latach 2026-2035.

 

2. Kiedy rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych ograniczy szarą strefę w Polsce?

Eksperci uznali, że lata 2026-2035 są okresem o największym prawdopodobieństwie realizacji tezy o wpływie rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych na ograniczenie szarej strefy w Polsce.

W pierwszej rundzie badania wskazała tak połowa, a w drugiej 66 proc. uczestników badania. Tylko 25 proc. ekspertów uznało w drugiej rundzie badania, że realizacja tezy nastąpi stosunkowo szybko, tj. do 2025 roku.

 

3. Kiedy pojazdy o napędzie alternatywnym (np. wodorowym, elektrycznym) będą powszechnie stosowane w transporcie drogowym?

Z badania wynika, że upowszechnienie pojazdów o napędzie alternatywnym (wodorowym, elektrycznym) w transporcie drogowym w Polsce nie nastąpi szybko.

W pierwszej rundzie badania tylko 6 proc. respondentów wskazało czasu realizacji tezy do 2025 roku. Ponad połowa ekspertów, zarówno w pierwszej, jak i w drugiej rundzie badania uznała, że dopiero w latach 2026-2035 pojazdy o napędzie alternatywnym będą powszechnie stosowane w transporcie drogowym.

W drugiej rundzie wzrósł natomiast odsetek ekspertów przekonanych, że dopiero po 2035 roku nastąpi w Polsce realizacja tezy o powszechnym stosowaniu w transporcie drogowym pojazdów o napędzie alternatywnym.

 

4. Kiedy drony staną się istotnym użytkownikiem przestrzeni powietrznej nad Polską?

Zdania ekspertów na temat okresu, w którym nastąpi realizacja powyższej tezy również są podzielone.

W drugiej rundzie badania wzrósł odsetek ekspertów wskazujących, że drony staną się użytkownikiem przestrzeni powietrznej dopiero po 2035 roku. Wzrosła też grupa sceptyków uważających, że taka sytuacja nie nastąpi nigdy.

 

5. Kiedy udział źródeł odnawialnych w zużyciu energii finalnej przekroczy 30 proc. (obecnie jest ok. 11 proc.)?

Większość ekspertów uznała, że najbardziej prawdopodobnym czasem realizacji tezy o 30-proc. udziale OZE są lata 2026-2035.

W drugiej rundzie badania zdecydowanie zmniejszył się udział twierdzących, że teza jest możliwa do zrealizowania dopiero po 2035 roku. Wzrosła natomiast przewaga respondentów uważających, że szybki rozwój energetyki odnawialnej jest nieunikniony.

 

6. Kiedy w Polsce będzie działać elektrownia jądrowa?

W przypadku wybudowania w Polsce elektrowni jądrowej zdecydowana większość ekspertów uznała, że nastąpi to po 2035 roku. Prawdopodobieństwo realizacji tezy jest jednak relatywnie niskie.

 

7. Kiedy ze spalania na terenie miast zostaną wyeliminowane paliwa stałe (węgiel, drewno)?

Podczas weryfikacji prawdopodobieństwa powyższej tezy znacznie wzrosła liczba ekspertów spodziewających się eliminacji paliw stałych w latach 2026 – 2035. Wyraźnie zmniejszył się odsetek wskazujący późniejsze zmiany.

8. Kiedy emisje gazów cieplarnianych na 1 mieszkańca zmniejszą się w Polsce do średniego poziomu UE (obecnie są wyższe o 24 proc.)?

Większość ekspertów uważa, że emisje gazów cieplarnianych zgodne z wymogami unijnymi mogą w Polsce nie występować nawet do 2037 roku.

Według 25 proc. respondentów emisje gazów cieplarnianych na 1 mieszkańca zmniejszą się w Polsce do średniego poziomu UE dopiero po 2041 roku.

 

9. Kiedy poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła z odpadów komunalnych przekroczy 70 proc. (obecnie 26 proc.)?

Zdaniem większości ankietowanych ekspertów, realizacja powyższej tezy dotyczącej udziału recyklingu może nastąpić w ciągu najbliższych 15 lat.

Czytaj także:

21 wykresów pokazujących, jak bardzo zmieniła się Polska przez ostatnie 30 lat

Powiązane artykuły

Zostaw komentarz