Sektor zbrojeniowy to jeden z wiodących sektorów unijnej gospodarki. Jest fundamentem, na którym od ponad dekady powstaje europejska baza technologiczno-przemysłowa w dziedzinie obronności (European Defence Technological and Industrial Base – EDTIB). Instytucje unijne w ostatnich kilku latach wielokrotnie i w różnych formach podnosiły postulat wspierania unijnych przedsiębiorstw działających w sektorze obronnym. Przełomem była prezentacja przez Komisję Europejską w listopadzie 2016 r. Europejskiego Planu Działania na rzecz Obronności, a następnie konkretne propozycje legislacyjne.

W jaki sposób będzie wspierany sektor zbrojeniowy i jakie są propozycje jego integracji w najbliższych latach? Więcej na ten temat w raporcie Polskiego Instytutu Ekonomicznego.