Polska statystyka publiczna uzyskała zaszczytne 1. miejsce w kategorii otwartość danych w rankingu Open Data Inventory – wśród krajów regionu (Europa Wschodnia),  który ocenia zakres i otwartość danych na stronach internetowych krajowych urzędów statystycznych.