PGE Energia Odnawialna, spółka z grupy kapitałowej PGE, uruchomi pilotażowy projekt badawczy, w ramach którego zbuduje hybrydową instalację opartą na koncepcji power-to-gas (P2G), informuje wnp.pl.

Będzie ona zintegrowana z farmą wiatrową Lotnisko. Instalacja o mocy nie większej niż 0,5 MW składać się będzie z unikalnego na skalę światową modułu metanizacyjnego oraz innowacyjnego elektrolizera służącego do produkcji wodoru i tlenu.

Projekt pod nazwą „Zintegrowany układ generacji wodoru i biometanu in-situ” (BioHyMet) to wspólne przedsięwzięcie przygotowane przez konsorcjum naukowo-przemysłowe.

W skład konsorcjum wchodzą PGE Energia Odnawialna, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu i Bałtyckie Centrum Transferu Technologii, należące do Grupy Kapitałowej Sescom.

>>> Czytaj też: Oto 7 rzeczy, które powinien zrobić polski rząd, żeby zacząć wodorową rewolucję i przyspieszyć dekarbonizację