W dniu 1 października 2019 r. odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W dniu 20 września 2019 r. wpłynęła następująca kandydatura na niezależnego członka Rady Giełdy:

Pani Katarzyna Burek jako Akcjonariusz Mniejszościowy posiadający 10 akcji GPW uprawniających do 10 głosów na Walnym Zgromadzeniu GPW, zgłosiła własną kandydaturę na członka Rady Giełdy.

W dniu 11 września 2019 r. wpłynęła następująca kandydatura na niezależnego członka Rady Giełdy:

Pan Michał Pietrzkiewicz jako Akcjonariusz Mniejszościowy posiadający 250 akcji GPW uprawniających do 250 głosów na Walnym Zgromadzeniu GPW, zgłosił własną kandydaturę na członka Rady Giełdy.