W lipcu Komisja Europejska przewidywała, że wzrost w Polsce będzie wynosił 4,4 proc. w tym i 3,6 proc. w przyszłym roku.

Obecnie prognozowany jest wzrost na poziomie 4,1 proc. w bieżącym roku, 3,3 proc. w przyszłym oraz 3,3 proc. w 2021 r.

Spośród państw członkowskich Unii Europejskiej tym roku najszybciej będzie rozwijać się gospodarka Irlandii – 5,6 proc. PKB, kolejne miejsca zajmą Malta (5,0 proc.), Węgry (4,6 proc.) i Polska (4,1 proc.).

Z kolei w przyszłym roku najwyższy wzrost odnotuje Malta (4,2 proc.), przed Rumunią (3,6 proc.), Irlandią (3,5 proc.) i Polską (3,3 proc.).

Za dwa lata natomiast wzrost gospodarczy w Polsce ma się utrzymać na poziomie 3,3 procent PKB i da to Polsce wraz z Rumunią drugi wynik w Unii, po Malcie.

Obecnie przewiduje się, że produkt krajowy brutto (PKB) w strefie euro wzrośnie o 1,1 proc. w 2019 r. i o 1,2 proc. w latach 2020 i 2021.

W porównaniu z prognozą gospodarczą z lata 2019 r. (opublikowaną w lipcu) prognozę wzrostu na 2019 r. obniżono o 0,1 punktu procentowego (z 1,2 proc.) i o 0,2 punktu procentowego w odniesieniu do 2020 r. (z 1,4 proc.).

>>>Czytaj też: Komisja Europejska bada, czy Apple Pay jest przejawem praktyk monopolistycznych