Wczoraj w siedzibie Komisji Nadzoru Finansowego odbyło się spotkanie władz działającego w Urzędzie KNF departamentu ds. innowacji finansowych z przedstawicielami branży fintech.

Było to pierwsze tego rodzaju spotkanie po zmianie na stanowisku dyrektora departamentu, którym od początku października tego roku jest Zbigniew Wiliński.

I tak, Wiliński zadeklarował chęć reaktywacji zespołu roboczego do spraw fintech.

W jego skład wchodzą przedstawiciele KNF, Ministerstwa Finansów i innych urzędów centralnych a także firm działających w branży.

Zespół miał opracować sposoby usuwania barier dla rozwoju fintechu w Polsce.

Powstał w czasach, gdy szefem KNF był Marek Chrzanowski, ale szybko o nim zapomniano.

Teraz ma znów pracować i ułatwić komunikację między nadzorcą a rynkiem.

>>>Czytaj też: Nowy podmiot na liście ostrzeżeń publicznych KNF