Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wzrósł w grudniu 2019 roku o 3,4 proc. w stosunku do grudnia 2018. Z kolei wzrost cen samych usług wyniósł aż 6,1 proc. rok do roku.

To oznacza, że wskaźnik inflacji przekroczył już o niemal 1 punkt procentowy ustalony na poziomie 2,5 proc. cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego.

Z kolei w porównaniu do listopada 2019 ceny towarów i usług podniosły się w grudniu o 0,8 proc.

Dla porównania – wskaźnik inflacji w grudniu 2018 (w stosunku do grudnia 2017) był ponad trzykrotnie niższy i wynosił 1,1 proc.

Dynamikę zmian inflacji w okresie ostatnich niemal dwóch lat zaprezentował na Twitterze dział analityczny Banku Pekao S.A.

Eksperci Banku podkreślają, że szczególnie wysoki był wzrost cen żywności, usług transportowych, oraz ubezpieczeń.

Warto również dodać, że prognozy dotyczące inflacji również nie są optymistyczne.

Zgodnie z opinią ekspertów Santander Banku Polska wskaźnik cen towarów i usług może w styczniu wzrosnąć do 4,1 proc. – głównie za sprawą wejścia w życie podwyżek cen energii i wzrostu innych cen administrowanych.

Czytaj także:

>>> Prognoza tempa wzrostu dla Polski na 2019 r. została podwyższona

>>> Ekonomiści wróżą osłabienie złotego w 2020. Powodem rosnąca inflacja i słabszy wzrost gospodarczy