Wakacje kredytowe i wydłużony okres spłaty – to najważniejsze ułatwienia w spłacie pożyczek dla podmiotów ekonomii społecznej. Ze względu na epidemię koronawirusa pożyczkobiorcy mogą skorzystać z rozwiązań przygotowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

„W przypadku trudnej sytuacji finansowej dajemy możliwość obniżenia oprocentowanie do 0% na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy i proponujemy pakiet ułatwiający spłatę, w tym wakacje kredytowe i wydłużenie okresu spłaty” – powiedziała minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Ułatwienia dla pożyczkobiorców

1. wydłużenie okresu utworzenia miejsca pracy maksymalnie do 12 miesięcy

2. wydłużenie okresu spłaty do 12 miesięcy

3. karencja w spłacie kapitału dodatkowo do 6 miesięcy

4. wakacje kredytowe – zawieszenie spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych do 6 miesięcy

5. obniżenie oprocentowania do 0% na okres do 12 miesięcy

Podmioty ekonomii społecznej (PES) to organizacje, które nie są nastawione na zysk. PES prowadzą działalność w głównie społecznych celach. Zyski w założeniu są reinwestowane w cele PES lub we wspólnotę, a nie dla zwiększenia dochodu udziałowców czy też właścicieli.

PES to między innymi spółdzielnie pracy, inwalidów i socjalne, centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej, organizacje pozarządowe i organizacje pożytku publicznego oraz organizatorzy wolontariatu prowadzący działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych.

„Przygotowując rozwiązania dla firm wchodzące w pakiet tarczy antykryzysowej nie zapominamy także o wyjątkowych firmach, jakimi są podmioty ekonomii społecznej. Chcemy pomóc przetrwać im ten trudny okres po to, aby po unormowaniu się sytuacji społeczno-gospodarczej, mogły dalej służyć lokalnym społecznościom” – powiedziała Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Szczegółowe informacje dostępne są na portalu funduszy europejskich oraz u pośredników finansowych. Działanie finansowane z Programu Wiedza Edukacja Rozwój i Programu Kapitał Ludzki.

Czytaj:

>>>Dzięki koronawirusowi Niemcy przestali być głusi na prawa osób niesłyszących. A Polacy?

>>>Zrzutka #KomputerDlaUcznia umożliwi edukację na odległość wykluczonym cyfrowo 300GOSPODARKA partnerem akcji