Polski Fundusz Rozwoju ujawnia swoje plany na najbliższe 2,5 roku, a przy okazji chwali się dokonaniami z ostatnich trzech lat, czyli od momentu powstania zintegrowanej grupy kapitałowej PFR. 

Od 2016 r. udało im się uporządkować działania instytucji w całej Grupie, zrealizować ponad 30 inwestycji, stworzyć największą platformę Venture Capital w Europie Środkowo-Wschodniej a także zbudować jeden punkt kontaktu dla zainteresowanych ofertą Grupy.

W latach 2016-2018 odnotowali zysk na poziomie 403 mln zł, na koniec roku 2018 dysponowali kapitałem własnym w wysokości 3 mld zł, a w ostatnich trzech latach ich średni wzrost na kapitale własnym wyniósł 7 proc.

Do 2021 r. PFR chce zainwestować 24 mld zł, z czego 11,3 mld w aktywa niepubliczne, w tym m.in. inwestycje w odnawialne źródła energii czy ekspansję zagraniczną polskich przedsiębiorstw.

Ok 1,6 mld zł w ramach działalności inwestycyjnej zostanie zainwestowane w aktywa publiczne, a 3,6 mld zł w formule funduszu funduszy w ramach funduszy venture capital PFR Ventures.

Do tego dochodzi program budowy przystępnych cenowo mieszkań na wynajem i na ten cel PFR wyłoży 7,5 mld zł. Ma za to powstać 50 tys. tego typu lokali.

Z tych wszystkich inwestycji Fundusz chce osiągnąć 4-6 proc. stopy zwrotu.

Ta informacja pojawiła się dziś rano w skrzynkach odbiorczych subskrybentów naszego codziennego newslettera 300SEKUND. Jeśli chcesz się na niego zapisać, kliknij tutaj.

>>> W co inwestują polscy przedsiębiorcy w poszczególnych województwach? [MAPA DNIA]

>>> Liczba Dnia: Grupa Wyszehradzka jest dla Niemiec ważniejszym partnerem handlowym niż Chiny