Dziś Rada Ministrów zaakceptowała przygotowaną przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) tzw. Mapę drogową GOZ, stanowiącą drogowskaz dla rozwoju tego systemu gospodarki w Polsce wskazujący konkretne działania do podjęcia.

Podstawą koncepcji Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ) jest założenie, że wszystkie elementy łańcucha produkcyjnego: produkty, materiały oraz surowce, pozostają w obiegu tak długo, jak jest to możliwe. Natomiast wytwarzanie odpadów powinno być ograniczone do minimum.

Przejście na model gospodarki o obiegu zamkniętym wymaga podejmowania odpowiednich działań na wszystkich etapach cyklu życia produktu, zaczynając od pozyskania surowca, przez projektowanie, produkcję, konsumpcję, zbieranie odpadów i ich zagospodarowanie” – powiedziała minister Jadwiga Emilewicz.

Realizacja koncepcji GOZ nie jest możliwa bez innowacji organizacyjnych, procesowych i produktowych” – dodała.

Mapa drogowa GOZ to dokument zawierającym zestaw narzędzi, które mają na celu stworzenie warunków do wdrożenia w Polsce nowego modelu gospodarczego.

Proponowane działania dotyczą przede wszystkim prac analityczno-koncepcyjnych, informacyjno-promocyjnych oraz koordynacyjnych w obszarach znajdujących się we właściwości poszczególnych resortów.

Mapa Drogowa GOZ jest jednym z projektów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

>> Programy Koalicji Obywatelskiej i PiS 2019: jakich słów obie partie używają najczęściej?

>> PKO Bank Polski uruchamia Program Partnerski dla klubów piłkarskiej Ekstraklasy