Polski Fundusz Rozwoju uruchomił we wrześniu finansowanie dla bydgoskiego producenta taboru kolejowego o wartości 260 mln zł na realizację kontraktów, informuje Rynek Kolejowy.

Dzięki finansowaniu PFR-u, który jest obecnie właścicielem Pesy, skończyć się mają problemy z płynnością finansową firmy, które powodują opóźnienia w realizacji zamówień.

Z kolei skutkiem tych problemów i opóźnień będzie najprawdopodobniej brak zysku producenta na koniec 2019 roku.

To już drugi raz, gdy podobne kłopoty dotykają Pesy. W zeszłym roku producent mógł jednak liczyć na wsparcie ze strony swojego kontrahenta – niemieckiego przewoźnika Deutsche Bahn – który uiścił opłaty za dostarczenie pojazdów Pesa Link szybciej, niż wymagały tego zapisy umowy.

„Ponieważ w ostatnich latach byliśmy złym płatnikiem, dostawcy wliczają ryzyko współpracy z Pesą do cen. I podnoszą je nawet o 20 procent. Kiedy wyjdziemy z długów, będziemy mogli wejść w nowe relacje z dostawcami. To olbrzymi potencjał do dalszego obniżania kosztów produkcji”– mówi prezes Pesy Krzysztof Sędzikowski.

Zgodnie z oczekiwaniami, jeśli nie wystąpią kolejne problemy, Pesa wypracuje zysk na koniec 2020 roku.

>>> Czytaj też: PFR otwiera centrum doradztwa PPK w Chełmie – 50 nowych miejsc pracy w regionie