Polska Wódka znajdzie się wśród unijnych oznaczeń geograficznych, które zostaną objęte ochroną na rynku chińskim. Wódka będzie jedynym polskim oznaczeniem chronionym w Chinach.

UE i Chiny zakończyły dzisiaj negocjacje w sprawie dwustronnej umowy o ochronie 100 europejskich oznaczeń geograficznych w Chinach i 100 chińskich oznaczeń geograficznych w Unii przed podrabianiem i przywłaszczaniem praw. Oczekuje się, że to przełomowe porozumienie przyniesie obu stronom wzajemne korzyści handlowe i większy popyt na wysokiej jakości produkty.

Jednym z objętych ochroną produktów będzie Polska Wódka. Jest to jedyna marka pochodząca z naszego kraju, która została objęta zapisami umowy.

Chiny są drugim krajem przeznaczenia, jeżeli chodzi o wywóz produktów rolno-spożywczych z UE, który sięga tutaj 12,8 mld euro (w okresie 12 miesięcy od września 2018 r. do sierpnia 2019 r.). Dla porównania, wartość polskiego eksportu z tego sektora do Chińskiej Republiki Ludowej wyniosła w 2017 roku 101 mln euro.

Jest to również drugi kraj przeznaczenia (9 proc. ogólnej wartości), jeśli chodzi o wywóz z UE produktów chronionych jako oznaczenia geograficzne, w tym win, produktów rolno-spożywczych i napojów spirytusowych.

Spośród 100 unijnych produktów, które będą podlegać ochronie, najwięcej, bo aż 26, pochodzi z Włoch. Na drugim miejscu pod tym względem jest Francja (25 produktów), a na trzecim Hiszpania (12 produktów).

Produkty z tych trzech państw stanowią zatem niemal dwie trzecie wszystkich unijnych dóbr, które będą od teraz chronione na terytorium Chin.

W zdecydowanej większości spośród tych 63 przypadków zapisy umowy będą odnosiły się do win i serów z tych trzech państw.

Z kolei wśród chińskich produktów w wykazie znajdują się na przykład: Pixian Dou Ban (pasta fasolowa Pixian), Anji Bai Cha (biała herbata Anji), Panjin Da Mi (ryż Panjin) oraz Anqiu Da Jiang (imbir Anqiu).

>> Szef firmy inwestycyjnej: W Polsce centra handlowe są świetną inwestycją. A brexit tylko poprawi pozycję kraju