Bezrobocie w powiecie działdowskim w 2018 roku wyniosło 15,4 proc. – wynika z najnowszych dostępnych całorocznych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Dla porównania, w 2017 roku wskaźnik ten był na poziomie 17,1 proc. Oznacza to, że stopa bezrobocia w powiecie działdowskim w 2018 roku spadła o 9,94 proc. w stosunku do roku poprzedzającego.

Natomiast dekadę temu – czyli w 2008 roku – bezrobocie w powiecie działdowskim według danych GUS wynosiło 20,3 procent, czyli było o 24,1 proc. wyższe niż obecnie.

Stopa bezrobocia w całej Polsce w 2018 roku wyniosła 5,8 proc., a w 2008 roku – 9,5 proc.

Wśród wszystkich 380 powiatów w Polsce – z których 66 to miasta na prawach powiatu – powiat działdowski jest na 360 miejscu pod względem niskiego bezrobocia (im wyższe miejsce, tym niższe bezrobocie).

Na pierwszym miejscu znalazł się Poznań z bezrobociem na poziomie 1,2 proc., a na ostatnim, 380 miejscu, jest powiat szydłowiecki, w którym 24,3 proc. mieszkańców pozostaje bez pracy.

Dane GUS o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych obejmują osoby niezatrudnione i niewykonujące innej pracy zarobkowej, zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze i zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy.

Powiat działdowski – stopa bezrobocia wg GUS w ostatnich pięciu latach:

2014: 23,3 proc.
2015: 20,8 proc.
2016: 19,1 proc.
2017: 17,1 proc.
2018: 15,4 proc.

>>> Polecamy także: Czy Polska B dogania Polskę A? Dane z ostatnich 27 lat jasno pokazują, że jest wręcz przeciwnie