Według badań firmy Gartner światowa wartość rynku usług chmury publicznej w 2019 roku wyniesie 214,3 mld dol. i będzie rosnąć o ponad 15 proc. rocznie, sięgając w 2022 roku 331,2 mld dol. Znacznie większy wzrost prognozuje ReportLinker, szacując, że w 2023 r. rynek chmurowy na świecie będzie wart 623,3 mld. Polski rynek może w tym czasie przekroczyć pułap 2,5 mld zł.

W 2017 roku magazyn The Economist ogłosił, że aktywem XXI wieku o największym potencjale są dane. Podobnie jak ropa w wieku XX, a przed nią węgiel w XIX, to dane są paliwem gospodarki naszych czasów. To dane zapewniły sukces Facebookowi czy Netflixowi. Ich gromadzenie i przechowywanie, przy zachowaniu elastycznego dostępu, to jednocześnie wyzwanie i ułatwienie – nie tylko dla firm usługowych, ale też produkcyjnych i administracji publicznej.

Wartość usług chmurowych – przechowywania danych, udostępniania oprogramowania czy aplikacji – rośnie błyskawicznie. To jeden z najszybciej rozwijających się dziś obszarów gospodarki. Według badań firmy Gartner, w tym roku światowa wartość rynku usług chmury publicznej, czyli takiej z której korzystają jednocześnie różne podmioty, wyniesie 214,3 mld dol. To o 17,5 proc. więcej niż w 2018 r.

Gartner przewiduje, że w kolejnych latach wzrost przekroczy 15,5 proc. rocznie, by w 2022 r. rynek osiągnął  wartość 331,2 mld dol. I jest to jedna z najbardziej ostrożnych prognoz.  IDC przewiduje bowiem, że w 2022 roku ten rynek wart będzie 370 mld dol. Najbardziej odważnie rozwój chmury ocenia zaś ReportLinker, przyjmując, że już 2023 r. wartość usług w tym obszarze przekroczy 623 mld dol.

Trendem towarzyszącym przenoszeniu wielu usług z poziomu systemów informatycznych pracujących dla pojedynczej firmy do chmury jest jednoczesny wzrost popularności chmury publicznej. Można to podsumować jednym zdaniem: skoro już przenosić się do chmury, to do cudzej – zwykle nie opłaca się utrzymywanie chmury własnej, prywatnej. Według Cisco, już w 2021 roku 73 proc. tzw. instancji obliczeniowych będzie zainstalowanych w centrach służących chmurze publicznej, a tylko 27 proc. chmurze prywatnej.

Rynek usług chmurowych jest mocno skoncentrowany i nieliczna grupa dostawców kontroluje większość globalnych przychodów ze sprzedaży usług w chmurze. Jak wykazał Gartner, zaledwie pięciu dostawców kontroluje ponad 75 proc. światowych przychodów generowanych w popularnym modelu IaaS (usługa dostępu do infrastruktury informatycznej): Amazon, Microsoft, Alibaba, Google, IBM. Na rynku zdecydowanie rządzi dziś Amazon, który chmurę oferuje już 2006 roku, zaś do usługodawców spoza tej piątki należy zaledwie około 23 proc. światowego rynku.

Widoczny wzrost zaufania do chmury publicznej będzie dodatkowym argumentem do korzystania z chmury dla polskich podmiotów. W Polsce wdrażanie chmury rozpoczęło się zdecydowanie później niż w krajach będących pionierami technologicznymi. Jeśli chodzi o kupowanie usług chmurowych przez przedsiębiorstwa to jesteśmy w ogonie Europy. Z danych Eurostatu wynika, że tylko 11 proc. polskich firm wykorzystuje chmurę, przy unijnej średniej na poziomie 26 proc. Liderem są kraje nordyckie, na czele z Finlandią, gdzie z chmury korzysta 65 proc. firm.

Zalety pracy w chmurze wg polskich firm: obniżenie całkowitego kosztu infrastruktury IT, płatność tylko za wykorzystane zasoby, większa dostępność aplikacji, możliwość pracy zdalnej.

Dane polskiego GUS-u i prywatnych firm analitycznych pokazują szczegółowo, jak zainteresowanie chmurą – a raczej jego brak – rozkłada się w poszczególnych sektorach w zależności o wielkości podmiotów. Generalnie jednak poza branżą informatyczną,  telekomunikacją i finansami wciąż niewielka część polskiego biznesu zna i korzysta z tych usług na poziomie przekraczającym pocztę elektroniczną i newslettery.

Raport „Chmura nad Polską. Potencjał, ryzyka, korzyści” 300Research, działu analitycznego platformy 300Gospodarka, zaprezentuje szczegółowy opis chmury obliczeniowej. Przedstawiamy w nim kluczowe rodzaje i cechy chmury, rodzaje usług i modele oraz zasady ich świadczenia. Oceniamy koszty ofert, zalety i potencjalne wady pracy w chmurze. Na tle rozwiniętego rynku zagranicznego pokazujemy na konkretnych przykładach, jak z chmury korzystają dziś przedsiębiorstwa i instytucje publiczne w Polsce. A także, a może przede wszystkim proponujemy zestaw ważnych porad dla użytkowników, ale też dostawców usług. Zaprezentowane najważniejsze, czasem rozbieżne analizy, pozwalają zrozumieć skalę i kierunki rozwoju globalnych usług chmurowych oraz wskazać obszary najbardziej atrakcyjne.

Raport zostanie zaprezentowany na scenie głównej pierwszego dnia kongresu Impact fintech w Katowicach, czyli 4 grudnia.

>>> Polecamy: Dramatycznie mało polskich przedsiębiorców korzysta z chmury. Nowa spółka ma ambicje, żeby to zmienić [WYWIAD]