Bank Światowy ostrzega, że ostatnia fala wzrostu zadłużenia na świecie jest największą, najszybciej przyrastającą i najbardziej rozległą spośród czterech, które miały miejsce od lat 70. XX wieku, pisze The Guardian.

Organizacja swoje obawy przedstawiła w wydawanych co pół roku Globalnych Perspektywach Gospodarczych.

Analitycy Banku Światowego podkreślają, że obecna fala wzrostu zadłużenia nie ma podłoża regionalnego (jak np. fala z lat 80. XX wieku, która dotyczyła państw Ameryki Południowej), ani nie ogranicza się, jak poprzednie fale, jedynie do sektora prywatnego lub publicznego.

Warto jednak podkreślić, że obecna fala dotyczy przede wszystkim państw rozwijających się.

W przypadku aż 80 proc. państw z tej grupy stan zadłużenia w 2018 roku był wyższy, niż w 2010. Co więcej, aż jedna trzecia z tych państw doświadczyła wzrostu zadłużenia o wartości ponad 20 proc. własnego PKB.

Całkowite zadłużenie państw rozwijających się przekracza już obecnie 170 proc. ich PKB i wynosi 55 bilionów dolarów.

Za dużą część tego wzrostu odpowiadają Chiny, jednak problem jest znacznie szerszy – dotyczy także innych dużych gospodarek należących do kategorii „rozwijających się”, takich jak np. Brazylia.

Eksperci Banku Światowego zwracają uwagę na fakt, że tak wysoki stan zadłużenia może spowodować wybuch kryzysu gospodarczego pomimo powszechnie występujących niskich stóp procentowych, które z reguły ułatwiają obsługę długów.

Co więcej, gospodarki szczególnie zadłużonych państw są bardziej wrażliwe na występowanie wstrząsów zewnętrznych.

Historie związane z przebiegiem i konsekwencjami występowania poprzednich fal wzrostu zadłużenia dowodzą, że mogą one prowokować wybuchy kryzysów. W delikatnym środowisku międzynarodowym dostosowanie polityki dotyczącej zadłużenia ma kluczowe znaczenie dla ograniczenia ryzyka związanego z jego występowaniem.” – mówi Ayhan Kose z Banku Światowego.

Czytaj także:

>> Prognoza tempa wzrostu dla Polski na 2019 r. została podwyższona

>> Filip Kochan tymczasowo objął obowiązki szefa Banku Światowego na Polskę i kraje bałtyckie