Produkt Krajowy Brutto Polski w 2019 roku wzrósł o 4 proc. w ujęciu rok do roku – podał w szacunku Główny Urząd Statystyczny. W 2018 roku polska gospodarka urosła o 5,1 proc. rok do roku. Ekonomiści wskazują, że spowolnienie wzrostu pogłębi się w 2020 roku.

Szacunek GUS okazał się zbliżony do oczekiwań rynkowych.

Inwestycje w minionym roku wzrosły o 7,8 proc. rdr (wobec 8,9 proc. w roku 2018), natomiast popyt krajowy 3,8 proc. rdr (wobec 5,3 proc. rdr w 2018 roku).

Zespół analiz Banku Pekao wskazuje, że spowolnienie pogłębi się w bieżącym roku. Dynamikę wzrostu na 2020 roku szacują na 3,4 proc.

Ekonomiści mBanku spodziewają się natomiast, że w 2020 roku polski PKB wzrośnie o 2,8 proc. rok do roku.

Finalne dane o strukturze zeszłorocznego wzrostu gospodarczego GUS opublikuje 14 lutego.

Czytaj także:

>>> Ekonomiści wróżą osłabienie złotego w 2020. Powodem rosnąca inflacja i słabszy wzrost gospodarczy