Fundusz INVL Baltic Sea Growth Fund, zarządzany przez litewską firmę Invalda INVL, zebrał od inwestorów kwotę 164,7 mln euro i zamierza przeznaczyć ją na inwestycje o wartości od 10 do 30 mln euro w małe i średnie przedsiębiorstwa o dużym potencjale wzrostu w regionie państw bałtyckich, Polsce i Skandynawii, pisze Emerging Europe.

Tym samym, INVL Baltic Sea Growth Fund stał się największym funduszem private equity w krajach bałtyckich.

Z drugiej jednak strony warto zauważyć, że nie zdołał on zebrać od inwestorów początkowo zakładanej kwoty 200 mln euro.

„Nie zdecydowaliśmy się na dodatkowe zwiększenie kwoty środków przeznaczonych na inwestycje, gdyż uważamy, że suma, którą obecnie dysponujemy spełnia warunki realizacji naszej strategii inwestycyjnej i pozwoli, po zainwestowaniu, na osiągnięcie zadowalających zwrotów dla naszych inwestorów” – mówi Darius Šulnis, dyrektor zarządzający funduszem.

INVL Baltic Sea Growth Fund już zdążył podjąć decyzję o inwestycjach w dwa przedsiębiorstwa z sektora ochrony zdrowia i inżynierii budowlanej.

Portfolio funduszu ma się składać w sumie z 8 do 12 różnych inwestycji.

Głównym inwestorem funduszu jest Europejski Bank Inwestycyjny, który, przy wsparciu Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych, przeznaczył na niego kwotę 30 mln euro.

Wśród innych firm, które zainwestowały swój kapitał znajdują się inwestorzy instytucjonalni (m.in estoński fundusz emerytalny LHV, oraz litewski fundusz emerytalny INVL), a także inwestorzy prywatni.

Czytaj także:

>>> Abris Capital Partners mianuje Paulinę Pietkiewicz, Edgara Koleśnika oraz Adriana Stanculescu na partnerów

>>> Startup telemedyczny z Warszawy zdobył już 0,5 mld zł na rozwój i umocnienie się na pozycji światowego lidera