Nowa szefowa Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde będzie dziś odpowiadać na pytania europejskich prawodawców dotyczące jej wizji funkcjonowania tej instytucji – pisze serwis Bloomberg.

W kolejnych tygodniach Lagarde opublikuje także szczegółowy raport, który będzie stanowić pierwszą od 16 lat ocenę misji i priorytetowych zadań EBC.

Jakie najważniejsze kwestie może poruszyć Lagarde w swoim raporcie?

1. Polityka celu inflacyjnego – obecny cel, określony jako inflacja „poniżej, lecz blisko granicy 2 proc. w średnim terminie”, uznawany jest jako zbyt mało precyzyjny, co może zachęcać bank to zacieśniania polityki monetarnej za każdym razem, gdy wskaźnik cen wzrośnie powyżej 1,5 proc.

W tej sytuacji otwartym pytaniem pozostaje, na jakim poziomie powinien zostać ustalony nowy cel – zdaniem ekspertów najbardziej prawdopodobne jest jego ustanowienie dokładnie na poziomie 2 proc.

2. Miernik inflacji – zdaniem niektórych ekonomistów obecnie stosowana miara może niedokładnie określać realny poziom inflacji, z powodu błędnej oceny kosztów mieszkań.

3. Określenie priorytetów – choć podstawowym celem EBC, określonym w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jest utrzymanie stabilności cen, to nie znaczy, że instytucja ta nie może mieć kolejnego, np. wspieranie realizacji „ogólnej polityki ekonomicznej” UE, dzięki czemu instrumenty polityki monetarnej byłyby silnej powiązane z instrumentami stabilności finansowej.

4. Zmiany klimatu – według samej Christine Lagarde nadchodzi moment oceny roli ECB w promowaniu zrównoważonego rozwoju. To kontrowersyjna kwestia, lecz coraz większa liczba ekspertów zgadza się, że zmiany klimatu będą miały swoje konsekwencje także dla polityki monetarnej.

5. Komunikacja – kolejnym problemem jest znalezienie nowych, skuteczniejszych form kontaktu z opinią publiczną oraz możliwe wprowadzenie zmian w sposobie podejmowania decyzji przez EBC. Mogłyby one obejmować nałożenie obowiązku głosowań i publikacji szczegółów dotyczących głosowania konkretnych decydentów. Obecnie porozumienie w kwestiach politycznych osiągane jest na drodze konsensusu, a opinie każdego z głosujących nie są publikowane.

6. Ocena działania instrumentów – ocenie poddane mogą być także takie działania poprzedniego zarządu banku, jak wprowadzenie ujemnych stóp procentowych, a także jego polityka w zakresie wykupu obligacji i innych aktywów.