Polska zajęła dopiero 40. miesjce w przygotowanym przez ekspertów Banku Światowego najnowszym rankingu Doing Business 2020, oceniającym państwa pod kątem stopnia trudności prowadzenia działalności gospodarczej. To oznacza już trzeci z rzędu spadek w tej statystyce.

Publikowany co roku ranking Doing Business bada regulacje, którymi objęci są przedsiębiorcy prowadzący małe firmy w najważniejszych gospodarczo miastach w 190 państwach świata.

Ranking bierze pod uwagę dziesięć aspektów prowadzenia działalności: proces rozpoczęcia działalności gospodarczej, zdobycie pozwolenia na budowę, doprowadzenie mediów, rejestracja praw własności, uzyskanie kredytu, ochrona mniejszościowych inwestorów, płacenie podatków, handel międzynarodowy, egzekwowanie umów i rozwiązywanie problemów niewypłacalności.

Biorąc pod uwagę wyniki we wszystkich tych dziedzinach Polska ostatecznie zajęła 40. miejsce.

To oznacza trzeci spadek z rzędu: w 2018 roku Polska zajęła 27. miejsce, a w 2019 – 33. Wśrod krajow pierwszej „40” w Doing Business, Polska zanotowała – obok Rwandy, Azerbejdżanu i Macedonii Północnej – największy spadek w rankingu.

Miejsce 1. w tegorocznym rankingu ogólnym zajęła Nowa Zelandia.

Co jednak ciekawe, Polska zajęła pierwsze miejsce w kategorii „handel międzynarodowy”, osiągając maksymalną notę 100 punktów. 

W szczególności wyróżniono to, jak niewiele czasu potrzeba, aby przedsiębiorca przygotowujący towar do transportu za granicę spełnił wszystkie konieczne formalności i wypełnił całą konieczną do tego dokumentację – zgodnie z danymi Banku Światowego w Polsce potrzeba na to nie więcej niż jednej godziny.

Niewykluczone jednak, że tak dobry wynik w tej konkretnej podkategorii był możliwy m.in. dzięki uczestnictwu Polski w strefie Schengen i członkostwu w Unii Europejskiej.

Z drugiej strony miejsca, które zajmowała Polska w innych kategoriach nie mogą budzić zadowolenia. Zdecydowanie najniżej oceniono proces rozpoczęcia działalności gospodarczej w Polsce – na 190 państw Polska zajęła zaledwie 128. miejsce.

W pozostałych ośmiu kategoriach Polska zajmowała pozycje od 25. do 92.:

 

Eksperci Banku Światowego zwrócili szczególną uwagę na negatywne zmiany w prawie polskim dokonane w ciągu ostatniego roku w sferze przeniesienia własności nieruchomości – stało się to trudniejsze ze względu na zwiększenie czasu potrzebnego na rejestrację w rejestrze ksiąg wieczystych.

Z drugiej strony autorzy raportu chwalą wprowadzenie nowej platformy, dzięki której dostawcy energii elektrycznej w łatwiejszy sposób mogą monitorować wnioski o nowe podłączenia do mediów, co skróciło czas potrzebny do uzyskania przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.

Wynik Polski w tegorocznym wydaniu rankingu skomentował na swoim Twitterze Carlos Piñerúa, przedstawiciel Banku Światowego na Polskę i kraje bałtyckie:

Czytaj też:

>>> Mimo wzrostu poziomu bogactwa, co trzeci Polak ma majątek mniejszy niż 40 tys. zł

>>> Polska jest coraz ważniejszym eksporterem w UE. Dla których państw mamy największe znaczenie?