Według najnowszych danych GUS, pomimo wzrostu trwania życia w długiej perspektywie, w ostatnich dwóch latach średnia życia Polaków nieznacznie spadała.

Przeciętna długość życia mężczyzn w Polsce wyniosła 73,8 roku, natomiast kobiet – 81,7 roku.

W porównaniu z 1990 r. trwanie życia wydłużyło się odpowiednio o 7,6 i 6,5 roku.

Jednak w 2018 roku – podobnie jak w 2017 – oczekiwana długość życia nieznacznie spadła i była krótsza niż w 2016 r. o około 0,1 roku w przypadku mężczyzn i o blisko 0,3 roku dla kobiet.

Jak podał GUS, mimo długofalowych pozytywnych zmian przeciętnego trwania życia Polska nadal wypada niekorzystnie na tle czołówki krajów europejskich.

W Europie najdłużej żyją mężczyźni w Liechtensteinie – 81,6 roku, najkrócej na Ukrainie – 68,3 roku. Wśród kobiet najwyższe oczekiwane trwanie życia odnotowano w Hiszpanii – 86,1 roku, najkrótsze w Gruzji – 77,8 roku.

„Znamiennym jest fakt, że w krajach, w których długość trwania życia jest stosunkowo niska, różnica między trwaniem życia mężczyzn i kobiet – poza nielicznymi wyjątkami – jest bardzo duża” – zauważa GUS.

Długość życia mężczyzn w Polsce problemem

W Polsce, podobnie jak w innych krajach, występuje nadumieralność mężczyzn. Jednak jak wskazują statystycy GUS, skala tego zjawiska jest znacznie wyższa u nas niż w większości krajów europejskich.

„Mimo iż w latach 90. różnica między przeciętnym trwaniem życia kobiet i mężczyzn malała (w 1991 r. – 9,2 lat; w 2001 – 8,2), pierwsza dekada XXI wieku przyniosła wzrost tej wartości do 8,7 (w latach 2006-2008). Do 2013 r. spadła ona do poziomu 8,0. Od tego czasu utrzymuje się ona na zbliżonym poziomie, w 2018 r. wyniosła 7,9 lat” – piszą.

W Polsce głównymi przyczynami zgonów są choroby układu krążenia, nowotwory oraz choroby układu oddechowego.
Według GUS w 2017 r. stanowiły one 73 proc. wszystkich zgonów.

Co drugi zgon jest powodowany chorobami krążenia. I właśnie w tej „najpopularniejszej” kategorii zgonów GUS obserwuje największe różnice między kobietami a mężczyznami, które mogą wpływać na długość życia.

„Współczynnik zgonów z powodu chorób układu krążenia wśród mężczyzn w wieku poniżej 45 lat jest prawie trzy razy wyższy niż wśród kobiet w tym wieku. Relacja ta jest silniejsza w grupie osób w wieku 45-59 lat (3,5 razy wyższa umieralność wśród mężczyzn), przy czym wartość tego współczynnika jest kilkanaście razy wyższa niż wśród osób młodszych” – pisze GUS.

Najdłużej żyje się na Podkarpaciu

W ostatnich trzech dekadach GUS odnotował istotny postęp w wydłużaniu się przeciętnego trwania życia we wszystkich województwach.

„Szczególnie dotyczy to mężczyzn zamieszkałych w województwie pomorskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim i opolskim, dla których w latach 1990-2018 średnie trwanie życia wydłużyło się o więcej niż 8 lat”.

Jednak w tym samym okresie najniższy wzrost notowano w województwie łódzkim i lubelskim (6,7 roku).

Dla kobiet największy przyrost trwania życia zanotowano w województwie pomorskim (7,2
lat), natomiast najmniejszy w województwach podlaskim i lubelskim (5,9 lat).

W rankingu długości życia zarówno kobiet, jak i mężczyzn wciąż króluje Podkarpacie.

Jak podał GUS, najkrócej żyli mężczyźni mieszkający na terenie województwa łódzkiego (72 lata), natomiast najdłużej w województwie podkarpackim (75,5 roku).

Kobiety żyją najkrócej w województwie łódzkim i śląskim (80,9 roku), a województwo podkarpackie charakteryzuje się najdłuższym trwaniem życia – kobiety dożywają tam przeciętnie wieku 83,2 roku.

„Ogólnie można stwierdzić, że we wszystkich województwach leżących na terenach Polski wschodniej i południowo-wschodniej przeciętne trwanie życia kobiet jest wyższe od średniej dla kraju” – podsumowuje GUS.

>>> Czytaj też: IBS: Polska się zestarzeje, zanim zdąży się wzbogacić – do 2050 r. ubędą 4 mln pracowników [WYKRES DNIA]