Strona główna 300KLIMAT Badanie: miasta w USA niedoszacowują swoich emisji CO2 nawet o 20 proc.