Strona główna 300KLIMAT Bank Pekao ogłosił: osiągniemy neutralność klimatyczną do 2030. Czego nie uwzględnia ten cel?