Strona główna Live Bank Pekao objął warte 3 mld zł obligacje BGK wyemitowane na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19