Strona główna Live CASE: Luka w VAT w Polsce spadła w 2017 r. o 6,4 punktu procentowego do 13,7 proc.