Strona główna Live Indie: produkcja energii ze źródeł odnawialnych przekroczyła 80 GW