Strona główna Live MRPiPS: szacowana stopa bezrobocia to 5,4 proc.