Strona główna Live Na Covid-19 chorują głównie osoby z grup najmniej zaszczepionych – minister zdrowia