Strona główna Live Paweł Wdówik nowym wiceministrem – Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych