Strona główna Live Premier Bawarii: granica z Czechami i Austrią zamknięta bezterminowo