Strona główna Live Premier Bułgarii: 70% obywateli Unii Europejskiej będzie dotkniętych koronawirusem