Strona główna Live Rady Polityki Pieniężnej postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie