Strona główna Live TSUE: Sąd Najwyższy powinien zbadać niezależność nowej Izby Dyscyplinarnej w celu ustalenia, czy ten organ może rozpoznawać spory dot. przejścia sędziów SN w stan spoczynku