Strona główna Materiał Partnera Rozliczenie faktury w walucie obcej. Kiedy na tym zyskasz i do czego używa się kursów walut NBP?