Strona główna Live Aktywa zgromadzone w PPK sięgnęły 3,7 mld złotych