Strona główna NEWS Czy Centralny Okręg Przemysłowy był polskim New Dealem? „Trudno stwierdzić, czy COP miał sens ekonomiczny”