Strona główna NEWS Departament Obrony USA w 2019 roku dokonał korekt rachunkowych na 35 bilionów dolarów