Strona główna NEWS KE chce obowiązku ograniczenia zużycia energii o min. 10%. W tym 5% w godzinach szczytu