Strona główna Live PKO BP już testuje Talk2IKO, czyli obsługę głosową aplikacji mobilnej. W planach integracja z asystentem Google