Strona główna NEWS Polska przyjmuje coraz więcej pracowników z zagranicy. Dominuje jedna grupa