Strona główna NEWS Streaming staje się zbyt drogi. Wzrost cen najczęstszą przyczyną rezygnacji z abonamentów