Strona główna NEWS W firmach coraz więcej optymizmu. Ale bariery w działalności nie zniknęły