Strona główna Przegląd Prasy Izba Gmin odrzuciła wniosek o przedterminowe wybory