Strona główna NEWS Polska z najwyższą inflacją w UE. Ale w innych krajach Europy Środkowej również nie jest dobrze