„Rewizja w dół po części odzwierciedla słabszą dynamikę wzrostu gospodarczego w drugiej połowie 2018 r. – w tym w Niemczech, po wprowadzeniu nowych standardów emisji spalin, i we Włoszech, gdzie ryzyko związane z długiem państwowym i finansowym wpłynęło negatywnie na popyt krajowy i obniżyło nastroje na rynkach finansowych. Recesja w Turcji będzie głębsza niż oczekiwano” – napisano w raporcie World Economic Outlook.

Czytaj więcej.