W lutym 2019 r. sprzedaż detaliczna w cenach stałych była wyższa o 5,6 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. W porównaniu ze styczniem 2019 r. sprzedaż detaliczna spadła o 3,2 proc.